Inteligentní klíčové trezory

Pomocí klíčů získáváme přístup do budov, hlídaných prostor, skříní s vybavením nebo k vozovému parku. Tradiční způsob správy klíčů většinou počítá s vrátnicí nebo knihou, kam jsou jednotlivé přístupy ke klíčům zapisovány. Tato cesta však není příliš spolehlivá ani efektivní a při ztrátě se dají klíče jen velmi těžko dohledat.

Inteligentní klíčové trezory Traka nabízejí mnohem elegantnější řešení, které naučí Vaše klíče "myslet".

Srdcem inteligentních klíčových trezorů je Traka iFob. Toto patentované zařízení připomínající svým tvarem stříbrnou patronu v sobě skrývá čip s unikátním elektronickým kódem. iFob se ke klíči nebo svazku klíčů připojí bezpečnostní pečetí, čímž svazek spolehlivě označí. Pro každý iFob potom systém přidělí konkrétní pozici uvnitř skříňového trezoru. Patrona je v pozici pevně uzamčena a mohou ji odemknout pouze uživatelé s příslušným oprávněním.

Po nastavení uživatelských profilů a přidělení požadovaných oprávnění, zaznamenává systém každý pohyb klíčů v trezoru. Administrátor má přehlednou možnost monitorovat kdo, kdy a které klíče používá. Tyto informace jsou lehce zjistitelné i z ovládacího panelu zařízení.

Jednou z mnoha funkcí inteligentních trezorů je možnost definovat čas, kdy bude daný klíč pro určitého uživatele k dispozici. Typickým využitím může být například pravidelná údržba nebo úklid, kterým lze takto umožnit přístup do budovy například na jeden den v týdnu a vymezit časový úsek pro půjčení klíče. Pomocí této funkce si lze rovněž rezervovat služební vůz nebo uzamčené prostory na důležitou událost.

Díky pokročilým možnostem správy a řízení přístupu nalézá řešení Traka široké uplatnění.

Možnosti uplatnění inteligentních klíčových trezorů

  • Letiště, nádraží, přístavy
  • nemocnice, knihovny
  • školská zařízení, univerzity
  • bankovní domy, finanční instituce
  • komerční sféra, maloobchody
  • sklady, logistická centra
  • věznice, policie
  • státní správa
  • průmysl (výrobní podniky, elektrárny, rafinerie)

Díky modulové konstrukci skříňí lze ušít inteligentní trezor přímo na míru Vašim potřebám. Dodávané řady M, S, a L (Mini, Standard a Large) jdou snadno rozšířit na větší počet klíčů a bezpečnostní prvky integrovat do Vašeho zaběhnutéhu standardu. Detailnější popis vlastností trezorových řešení najdete v sekcích představujícím přímo jednotlivé varianty.