Použití

Využití v praxi

Inteligentní klíčové trezory slouží primárně k řízení přístupu a správě důležitých klíčů. Dají se s výhodou využít jako náhrada personálu v recepcích, vrátnicích a jiných místech, kde hrozí zneužití klíčů. Elektronické trezory pro uložení notebooků naleznou uplatnění především ve školách, univerzitách, knihovnách a místech, kde dochází k častému půjčování elektroniky větším počtem uživatelů.

Přihlášení a ovládání trezorů

Pověřené osoby se do systému nejčastěji přihlašují PIN kódem, čipovou kartou nebo otiskem prstu. Pokud je na pracovišti zaveden již fungující bezpečnostní protokol, lze do něj inteligentní trezory s výhodou integrovat. Pomocí softwarové aplikace se každému uživateli jednoduše přidělí oprávnění k přístupu pouze do požadovaných částí trezoru. U RFID trezoru na notebooky se například studentovi po zadání PIN kódu odemkne pouze přihrádka s počítačem, který se v daný moment nabíjel nejdéle. Po odebrání notebooku se trezor automaticky uzamkne a celý pohyb se automaticky zaznamená do historie transakcí. V případě poškození nebo nevrácení přístroje se dá zodpovědná osoba snadno dohledat na Ovládacím panelu trezoru nebo na PC.

Modulová konstrukce

Inteligentní trezorové systémy Traka jsou snadno rozšiřitelné jednotlivými moduly. U klíčových trezorů umožňuje konstrukce navyšovat počet klíčů po 10ti násobcích přidáváním jednotlivých pásů.Pásy jsou umístěné nad sebou a přehledně očíslované. Kapacitu jednotlivých trezorů lze elegantně rozšířit přidáním postranních trezorových skříní.Samostatný RFID trezor na notebooky je stavěn pro uložení deseti notebooků a jednoho většího zařízení. V případě potřeby se snadno se rozšíří bočními přídavnými skříněmi.